Adobe Add-ons

„Na konci díla poznáme, čím jsme měli začít.“ - Blaire Pascal

Photo Caption Filler

Photo Caption Filler je zásuvný modul, nebo-li plug-in, pro aplikaci Adobe Photoshop Lightroom s jehož pomocí jednoduchým způsobem naplníte hodnotu atributu Caption vybraných snímků z vaší Lightroom knihovny libovolnou kombinací EXIF či IPTC atributů poskládaných do vlastních vět.

Takto naplněný Caption atribut lze následně použít mnoha způsoby, například při odesílání vašich fotografií do fotobank, či při vytváření fotoknih pomocí modulu Book, kdy chcete použít vlastní šablonu s popisem fotografií složenou z hodnot více atributů.

Tento plug-in je k dispozici ke stažení z portálu creative.adobe.com a to pro verze Adobe Photoshop Lightroom 6.7 až 11.0.

Jakým způsobem tento Lightroom plug-in funguje a jak jej lze použít?

Aktivace zásuvného modulu

Používate-li Adobe Photoshop Lightroom CC, aktivace zásuvného modulu proběhne automaticky po jeho stažení prostřednictvím portálu creative.adobe.com a následně jej naleznete v seznamu instalovaných modulů pod Lightroom Plug-in Managerem.

Pokud je zásuvný modul aktivní, otevřete jeho dialogové okno poté, co ve vaší knihovně označíte minimálně jednu fotografii a následně kliknete na nabídku LibraryPlug-in ExtrasFill up Caption …

Photo Caption Filler

Dialogové okno zásuvného modulu Photo Caption Filler obsahuje vstupní pole Text Template, kde si vytvoříte svou vlastní šablonu s popisem fotografie a vkládáním atributů z nabídek pod tímto vstupním polem můžete do této šablony přidávat EXIF nebo IPTC zástupné klíče, které se po kliknutí na tlačítko Fill up nahradí hodnotou přiřazenou k dané fotografii.

Využití v modulu Book

Jakmile jste takto naplnili atribut Caption u vašich fotografií, lze tento popis jednoduše použít v modulu Book, kdy po vložení snímku na stránku knihy a po kliknutí na Add Photo Text se u tohoto snímku zobrazí jeho složený popis.

Stejně tak můžete jednoduše vytvořit šablony stránek, které lze následně použít při automatizovaném naplnění knihy zvolenými fotografiemi, čímž si ušetříte čas při tvorbě vašich fotoknih a nejste nijak limitováni při tvorbě popisu vložených snímků.